Regelement

 • Het betreden van dit terrein geschied op eigen risico;
 • Parkeren langs de baan en andere schade gevoelige plekken is geheel op eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de club;
 • Voor het betreden van de baan bent u verplicht u eerst te melden in de kantine voor een startbewijs. Zonder dit startbewijs mag er niet op de baan worden gereden;
 • Het bezit van een geldige KNMV/MON licentie is verplicht om te mogen rijden op de baan. Op verzoek van de vereniging of overheidsinstantie moet u deze tonen. Zonder deze licentie wordt niet gereden;
 • Het dragen van goede veiligheidskleding is verplicht;
 • Drugs en overmatig drankgebruik op het terrein worden niet toegestaan;
 • De kleine crossers op de 50/65 cc motoren mogen enkel onder begeleiding en ouderlijk toezicht gebruik maken van de baan;
 • Na het sproeien kan het circuit erg glad zijn, hou hier rekening mee;
 • Het rijden met kentekenplaten is niet toegestaan;
 • Het is verboden zich te bevinden op het circuit en/of veiligheidszones. U mag zich alleen op het circuit bevinden als u aan het trainen bent op uw motor. Zie ook het circuit waar u mag kijken;
 • U traint altijd op eigen risico, u dient zelf te letten op uw (gevallen) mede rijders en andere obstakels op de baan;
 • In geval van pech of als u valt op een onoverzichtelijke plek, moet u aan zichzelf eerst in veiligheid brengen en de andere rijders waarschuwen dat er gevaar dreigt;
 • U kunt de eigenaar van de accommodatie, de organisatie, een andere rijder, de KNMV en of MON niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door aanwezig te zijn op de accommodatie;
 • U dient het rennerskwartier na gebruik netjes en schoon op te leveren. Vuilnis behoort in de afvalbak of u neemt het mee naar huis en gooit het daar in de afvalbak;
 • Afgewerkte olie en koelvloeistof  moeten worden opgevangen en mee naar huis genomen worden. MC Flevoland beschikt niet over een milieucontainer en draagt deze verantwoordelijkheid niet. U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van deze voor het afvoeren van deze stoffen.
 • Het gebruik van een milieumat is verplicht. Deze zijn verkrijgbaar in de kantine voor € 15,00. Er wordt op gecontroleerd. Het niet naleven van deze regel kan verwijdering tot gevolg hebben.
 • Afspuiten van de motoren met chemicaliën is niet toegestaan. MC Flevoland beschikt niet over een afspuitplaats;
 • Het is verboden om te rijden in het rennerskwartier.
 • Tijdens openingsdagen dient de pers en fotografen zich te melden in de kantine.
 • Bij overtreden van één van de bovenstaande regels kunt u van het terrein gestuurd worden.
 • Media en fotograven dienen zich in de kantine te melden en dragen ook veiligheidsvestjes.
MC Flevoland