Corona protocol

Momenteel geen protocol van toepassing.

 

Een overzicht van de maatregelen die (nog) gelden vanaf woensdag 26 januari t/m dinsdag 8 maart:

Algemeen:

Zowel de binnen als de buitensportlocaties inclusief zwembaden zijn geopend om te sporten en dit kan onder de onderstaande mogelijkheden en voorwaarden:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan;
 • Wedstrijden (tussen andere clubs) en competities zijn weer toegestaan voor de amateur en professionele sport.
 • Kleedkamers, douches en toiletten zijn open;
 • Sportkantines zijn open;
 • Mondkapjes zijn verplicht op:

o   Binnensportlocaties, vanaf 18 jaar behalve tijdens het sporten

o   Binnen faciliteiten op buitensportlocaties, vanaf 18 jaar zoals kleedkamers en sportkantines

Publiek:

 • Er mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (en dus ook bij zwemles) en professionele sport tot 22.00 uur s ’avonds;
 • Vaste zitplaats in de sportkantine (horeca) is verplicht, wat geldt voor zowel de binnen als de sportsportverenigingen en sportaanbieders.

Een overzicht van de nieuwe maatregelen vanaf zondag 28 november:

 • Na 17.00 uur kan er niet meer gesport worden op binnen- en buitensportlocaties.

o   Binnen- en buitensportlocaties zijn tussen 17.00 en 05.00 uur dicht.

o   Wij adviseren uw activiteiten om 16.45 uur te beëindigen.

 • Houd zowel binnen als buiten 1,5 afstand van anderen.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand.

o   Dit geldt dus niet voor de sportlocaties. Deze zijn vanaf 17.00 uur dicht.

 • Trainingen en wedstrijden voor topsporters zijn ook in de avond mogelijk.
 • Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • Er mag geen publiek aanwezig zijn bij amateursport en professionele sport.

Het verzoek is om tevens voldoende aandacht te blijven richten op de onderstaande maatregelen:

 • In alle publiekstoegankelijke ruimtes in de sportaccommodaties is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder.
 • Een coronatoegangsbewijs en geldige legitimatie voor iedereen vanaf 18 jaar

verplicht bij:

 • Georganiseerde sportbeoefening in een binnensportlocatie.
 • Het betreden van een kleedkamer of toilet bij een buitensportlocatie.
 • Toegang tot de horeca, het terras en de sportkantine.
 • De horeca en sportkantines zijn altijd gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur.
 • Voor coronatoegangsbewijs heeft u een Coronacheck-app met geldige scancode of een papieren coronabewijs van coronacheck.nl.
 • De controle vindt plaats d.m.v. het scannen van de QR-code en deze te

controleren met daarbij een geldige legitimatie.

 

Kaders Rijksoverheid per 23 januari 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd
op de landelijk geldende maatregelen.
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de
sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere
groepjes naast elkaar sporten;
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde
auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
Vereniging en accommodatie
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt
hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om
sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
• zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden
uitzonderingen;
• groepslessen zijn niet toegestaan;
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze
perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er

altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie
(bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk
als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met
de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en
bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet
achter slot en grendel zitten;
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers
en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen houden;
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers,
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze
zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren
handdoekjes);
• spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de
wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn
Wedstrijden
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd
als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn een groep topsporters.
Sporten tot 18 jaar
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
• kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van
groepjes van twee;
• kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen
1,5 meter afstand te houden;
• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/
vereniging;
• kinderen en jeugd met klachten blijven thuis.
Sporten vanaf 18 jaar of ouder
• buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5
meter tussen zit;
• in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

Trainer/coach
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt
hierbij rekening met de trainingstijden voor kinderen en jeugd tot 18 jaar;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en
veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak.
Uitzonderingen
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het
toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor
deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
• voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere
richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale
autoriteiten;
• hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke
beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden.
Eventuele besmetting
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak.
Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je
altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

 

 

per 14 oktober 2020 aangescherpte maatregelen:

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt dermate hard op dat de regering nieuwe strenge landelijke maatregelen invoert. Deze moeten het virus hard raken, maar hebben ook een grote impact op de samenleving. De sportwereld blijft niet buiten schot…

Voor de motorsport betekenen de nieuwe regels dat er minimaal de komende twee weken geen competitiewedstrijden plaatsvinden. Vooralsnog zijn er dus geen gevolgen voor evenementen na die periode, zoals bijvoorbeeld de Kampioenstrial.

De geldende protocollen van NOC*NSF en de KNMV moeten worden aangescherpt. Deze zijn donderdag 15 oktober gereed: je vindt ze dan op deze pagina. Hier alvast een aantal belangrijke punten:

 • Clubwedstrijden zijn toegestaan, maar enkel voor rijders tot 18 jaar en woonachtig in een straal van twintig kilometer rondom het circuit.
 • Vrije trainingen zijn voor iedereen toegestaan.
 • Er komt een registratieplicht voor vrije trainingen en clubwedstrijden.
 • Er mag maximaal één begeleider mee.
 • Een strikte paddockindeling is een must.
Mochten er nieuwe maatregelen worden ingevoerd, dan kan de situatie snel veranderen. Hier houden we je van op de hoogte. Ook kunnen er lokaal andere regels aan de landelijke maatregelen worden toegevoegd.

 

 

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV

Dit protocol is een aanvulling op het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Met dit protocol vervalt het voorgaande sportspecifieke protocol. Alle KNMV reglementen blijven onverminderd van toepassing.

Dit protocol is van toepassing op de houders van een KNMV Startlicentie en/of KNMV Basis Sportlicentie en/of KNMV Dagpas, voor deelname aan trainingen en wedstrijden op KNMV goedgekeurde circuits.

A. Organisatie circuits

De circuitexploitanten dienen de volgende aanvullende voorschriften na te leven:

Het doorlopend toezicht houden op toegang van mensen tot het terrein. Alle deelnemers en begeleiders dienen zich bij aankomst te (laten) registreren. Dit mag vooraf, maar mag ook ter plaatse. Deelnemers krijgen toegang tot het terrein op vertoon van een geldige licentie en identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar). Per deelnemer worden maximaal 3 begeleiders toegelaten. Bij de centrale receptie kunnen deelnemers voor uitsluitend pinbetalingen en vragen terecht. De ruimte is dusdanig ingericht dat deelnemers altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staan, als wel de circuitmedewerker die achter de balie van het circuit werkzaam is. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5m afstand worden aangegeven. Ter extra bescherming wordt een plexiglasscherm boven de balie aangebracht. Het doen van contante betalingen is niet mogelijk. Faciliteiten dienen vooraf te zijn betaald, dan wel per pin (zoveel als mogelijk contactloos) of directe bankoverschrijving te worden gedaan. Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de buitenlucht krijgen toegewezen. Per voertuig zal een vrije oppervlakte van minimaal 60m² worden gereserveerd, welke duidelijk is gemarkeerd.

Uitgangspunten: Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend. Beperk het reizen tot een minimum en ga naar het dichtstbijzijnde circuit. Hygiëne van gebruikers staat voorop. Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij de handhaving en naleving van de maatregelen. Ter voorkoming van samenkomst van te grote groepen mensen worden maximaal 3 begeleiders per rijder toegelaten tot de activiteiten. Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV Pagina 2 van 3
A1. Organisatie officials en vrijwilligers

Om circuit-activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers die, afhankelijk van de specifieke activiteit op het circuit worden ingezet, zijn richtlijnen noodzakelijk, die afwijken van reguliere procedures.

Algemeen

Alle officials/vrijwilligers die tijdens een activiteit op het circuit werkzaam zijn, dienen van tevoren aangemeld te zijn. Officials/vrijwilligers komen niet bijeen in een gezamenlijke ruimte, maar ontvangen dagelijks vooraf, schriftelijk een briefing, waarbij zij op de hoogte zijn van de activiteit die die dag op het circuit zal plaatsvinden en welke aanvullende instructies en maatregelen in acht genomen dienen te worden. Uitgifte van materialen (portofoons, vlaggen etc.) vindt op individuele basis plaats. Het uitgifteloket is dusdanig ingericht dat iedereen altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staat. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5m afstand worden aangegeven. Ter extra bescherming is een plexiglas scherm boven de balie opgehangen. Materialen die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd. Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen etc. zullen officials direct naar hun werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst.

A2. Baanposten

Het aantal in te zetten baanofficials wordt beperkt tot het minimum, waarbij maximaal 2 personen per te bezetten post/positie worden ingedeeld. Dit kunnen vlagposten, rapersposten en tussenposten zijn. Binnen de post/positie houden de baanofficials zich aan de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar. Bij werkzaamheden die een official langs de baan moet doen, zal altijd een minimale onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden.

A3. Interventievoertuigen (Rescue, Medical Car, berging etc.)

Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan baanofficials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden beperkt. Rescuevoertuigen en Medical Cars worden door maximaal 2 personen bemand. Voor bergingsvoertuigen geldt dat alleen de bestuurder in het voertuig aanwezig zal zijn. Bij alle werkzaamheden zal doorlopend minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden. Deurklink, stuurwiel en versnellingspook van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd.

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV Pagina 3 van 3
A4. Medische Dienst

Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor, indien van toepassing, de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen. Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren. Enkel de medewerkers van de Medische Dienst, patiënten en medewerkers van externe ambulancediensten hebben toegang tot het Medical Centre. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

A5. Tijdwaarneming

Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.

B. Handhaving

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich daar ook naar gedragen om deze op te volgen.

Duidelijke en heldere instructie voorafgaand aan activiteiten die op het circuit plaatsvinden is daarom belangrijk. Deze instructies zullen voorafgaand per e-mail aan de deelnemers worden toegestuurd of ter plaatse worden verstrekt. Daarnaast zal ieder ander persoon die het terrein betreedt een instructiedocument worden overhandigd. Op dit document worden alle maatregelen nogmaals toegelicht.

Naast bovengenoemde zaken, zal er doorlopend toezicht worden gehouden dat alle medewerkers, deelnemers en eventueel aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels houden.

Toezicht zal worden gehouden op de volgende manieren:

Cameratoezicht vanaf Race Control. Een Race Control medewerker zal met behulp van de CCTVcamera’s toezicht houden op de op het terrein aanwezige personen (alleen indien aanwezig). In de gebouwen en rond de paddocks zullen minimaal twee handhavers rondlopen die aanwezigen die zich niet aan de 1,5m afstand/samenscholingsregels houden, op hun gedrag zullen aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen per omgaande het terrein te verlaten.

Protocollen:

Website RIVM

Protocol NOCNSF en Vereniging Sport en Gemeenten

Protocol KNMV

 

MC Flevoland