Corona protocol Kaders Rijksoverheid per 23 januari 2021

Kaders Rijksoverheid per 23 januari 2021

Richtlijnen algemeen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren. Deze zijn met name gebaseerd
op de landelijk geldende maatregelen.
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 m afstand;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen;
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de
sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar;
• sporten kan individueel of in groepjes van maximaal 2 personen. Er kunnen meerdere
groepjes naast elkaar sporten;
• wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde
auto zitten dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje ;
• voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet
groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit;
• na afloop van de sportactiviteit dien je de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten;
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
Vereniging en accommodatie
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt
hierbij rekening met het op tijd sluiten van de accommodatie;
• blijf alert op het aanbieden van sport op een sociaal veilige manier. Om
sportaanbieders op weg te helpen, zijn hier een aantal tips geformuleerd;
• zwembaden en binnensportaccommodaties zijn gesloten, voor topsporters gelden
uitzonderingen;
• groepslessen zijn niet toegestaan;
• sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht, het toilet mag open blijven;
• horeca kan mogelijk ‘to go’ faciliteren, overleg van tevoren met het lokaal gezag;
• toeschouwers publiek en ouders zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten;
• stel voor de sportlocatie of openbare ruimte een verantwoordelijke aan die
aanspreekpunt is voor de locatie en voor de gemeente en zorg dat deze
perso(o) n(nen) bekend zijn bij de gemeente;
• stel ook corona-coördinatoren aan (dit kan bv. een trainer/sporter zijn) waarvan er

altijd één herkenbaar aanwezig is (bijvoorbeeld met hesje) of maak via communicatie
(bijv. posters) duidelijk hoe die te bereiken is. Waar relevant voor sportparken werk
als sportclubs zoveel mogelijk met elkaar samen;
• maak voor de sportlocatie waar geen beheerder aanwezig is, goede afspraken met
de gebruikersgroepen. De gebruiker wijst een coördinator/contactpersoon aan;
• zorg dat de coördinatoren voldoende afstand kunnen houden tot sporters en
bezoekers of tref daarvoor maatregelen;
• zorg dat altijd EHBO-materialen en een AED beschikbaar zijn en dat deze niet
achter slot en grendel zitten;
• richt de sportlocatie zo in en/of breng markeringen aan om te zorgen dat vrijwilligers
en sporters die moeten wachten voor een sportactiviteit de 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen houden;
• communiceer de regels van je sportlocatie met je trainers, sporters, vrijwilligers,
medewerkers en ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze
zichtbaar aanwezig zijn op de sportlocatie;
• zorg waar nodig voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen en
schoonmaakmiddelen voor materialen (water, zeep en voldoende papieren
handdoekjes);
• spreek als beheerder/exploitant van een multisport locatie een planning af met de
gebruikers. En spreek dezelfde toegangsregels af met alle sportaanbieders op de locatie;
• geef vrijwilligers, medewerkers en/of trainers een uitgebreide instructie over de
wijze waarop het protocol op de accommodatie van de sportlocatie moet worden
uitgevoerd en wat de afspraken met eventuele andere sportaanbieders hierover zijn
Wedstrijden
• officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd
als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn een groep topsporters.
Sporten tot 18 jaar
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.
• kinderen en jeugd die vallen onder juniorencompetities zijn uitgezonderd van
groepjes van twee;
• kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen
1,5 meter afstand te houden;
• kinderen en jeugd kunnen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen club/
vereniging;
• kinderen en jeugd met klachten blijven thuis.
Sporten vanaf 18 jaar of ouder
• buiten mag maximaal met twee personen gesport worden, zolang er minimaal 1,5
meter tussen zit;
• in een binnenruimte is sporten niet toegestaan.

Trainer/coach
• in heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat
iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Houdt
hierbij rekening met de trainingstijden voor kinderen en jeugd tot 18 jaar;
• trainers, coaches worden niet aangemerkt als contactberoep;
• instrueer trainers/instructeurs over de wijze waarop ze op een verantwoorde en
veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
• zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke sportactiviteit;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak.
Uitzonderingen
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het
toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor
deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij
sportactiviteiten mogen aanwezig zijn;
• voor sportactiviteiten zoals dans die vallen onder culturele uitingen gelden andere
richtlijnen. Bij twijfel welke richtlijnen gelden neem dan contact op met de lokale
autoriteiten;
• hippische accommodaties zijn aangepast open voor het geven van noodzakelijke
beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden.
Eventuele besmetting
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit
de overheid die moeten worden gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine
maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio verschillen;
• sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak.
Veelgestelde vragen
NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en
corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met
je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl)
Dit document wordt indien relevant geactualiseerd. Op nocnsf.nl/sportprotocol vind je
altijd de meest actuele versie van het sportprotocol.

 

MC Flevoland