Corona protocol

per 14 oktober 2020 aangescherpte maatregelen:

Het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt dermate hard op dat de regering nieuwe strenge landelijke maatregelen invoert. Deze moeten het virus hard raken, maar hebben ook een grote impact op de samenleving. De sportwereld blijft niet buiten schot…

Voor de motorsport betekenen de nieuwe regels dat er minimaal de komende twee weken geen competitiewedstrijden plaatsvinden. Vooralsnog zijn er dus geen gevolgen voor evenementen na die periode, zoals bijvoorbeeld de Kampioenstrial.

De geldende protocollen van NOC*NSF en de KNMV moeten worden aangescherpt. Deze zijn donderdag 15 oktober gereed: je vindt ze dan op deze pagina. Hier alvast een aantal belangrijke punten:

  • Clubwedstrijden zijn toegestaan, maar enkel voor rijders tot 18 jaar en woonachtig in een straal van twintig kilometer rondom het circuit.
  • Vrije trainingen zijn voor iedereen toegestaan.
  • Er komt een registratieplicht voor vrije trainingen en clubwedstrijden.
  • Er mag maximaal één begeleider mee.
  • Een strikte paddockindeling is een must.
Mochten er nieuwe maatregelen worden ingevoerd, dan kan de situatie snel veranderen. Hier houden we je van op de hoogte. Ook kunnen er lokaal andere regels aan de landelijke maatregelen worden toegevoegd.

 

 

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV

Dit protocol is een aanvulling op het ‘Algemeen protocol verantwoord sporten’ van NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. Met dit protocol vervalt het voorgaande sportspecifieke protocol. Alle KNMV reglementen blijven onverminderd van toepassing.

Dit protocol is van toepassing op de houders van een KNMV Startlicentie en/of KNMV Basis Sportlicentie en/of KNMV Dagpas, voor deelname aan trainingen en wedstrijden op KNMV goedgekeurde circuits.

A. Organisatie circuits

De circuitexploitanten dienen de volgende aanvullende voorschriften na te leven:

Het doorlopend toezicht houden op toegang van mensen tot het terrein. Alle deelnemers en begeleiders dienen zich bij aankomst te (laten) registreren. Dit mag vooraf, maar mag ook ter plaatse. Deelnemers krijgen toegang tot het terrein op vertoon van een geldige licentie en identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar). Per deelnemer worden maximaal 3 begeleiders toegelaten. Bij de centrale receptie kunnen deelnemers voor uitsluitend pinbetalingen en vragen terecht. De ruimte is dusdanig ingericht dat deelnemers altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staan, als wel de circuitmedewerker die achter de balie van het circuit werkzaam is. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5m afstand worden aangegeven. Ter extra bescherming wordt een plexiglasscherm boven de balie aangebracht. Het doen van contante betalingen is niet mogelijk. Faciliteiten dienen vooraf te zijn betaald, dan wel per pin (zoveel als mogelijk contactloos) of directe bankoverschrijving te worden gedaan. Deelnemers zullen voor hun voertuig een plek op het rennerskwartier in de buitenlucht krijgen toegewezen. Per voertuig zal een vrije oppervlakte van minimaal 60m² worden gereserveerd, welke duidelijk is gemarkeerd.

Uitgangspunten: Richtlijnen RIVM zijn te allen tijde leidend. Beperk het reizen tot een minimum en ga naar het dichtstbijzijnde circuit. Hygiëne van gebruikers staat voorop. Tot nader order van toepassing op alle activiteiten georganiseerd op het circuit. De organisator van een activiteit zal de circuitexploitant assisteren bij de handhaving en naleving van de maatregelen. Ter voorkoming van samenkomst van te grote groepen mensen worden maximaal 3 begeleiders per rijder toegelaten tot de activiteiten. Strikte controle en handhaving is van essentieel belang om een succesvolle implementatie van de code te garanderen.

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV Pagina 2 van 3
A1. Organisatie officials en vrijwilligers

Om circuit-activiteiten op een veilige en ordelijke manier te kunnen organiseren is de inzet van verschillende officials en vrijwilligers noodzakelijk. Ook voor deze groep medewerkers die, afhankelijk van de specifieke activiteit op het circuit worden ingezet, zijn richtlijnen noodzakelijk, die afwijken van reguliere procedures.

Algemeen

Alle officials/vrijwilligers die tijdens een activiteit op het circuit werkzaam zijn, dienen van tevoren aangemeld te zijn. Officials/vrijwilligers komen niet bijeen in een gezamenlijke ruimte, maar ontvangen dagelijks vooraf, schriftelijk een briefing, waarbij zij op de hoogte zijn van de activiteit die die dag op het circuit zal plaatsvinden en welke aanvullende instructies en maatregelen in acht genomen dienen te worden. Uitgifte van materialen (portofoons, vlaggen etc.) vindt op individuele basis plaats. Het uitgifteloket is dusdanig ingericht dat iedereen altijd op minimaal 1,5m afstand van elkaar staat. Met duidelijk op de grond aangebrachte, zichtbare lijnen zal de 1,5m afstand worden aangegeven. Ter extra bescherming is een plexiglas scherm boven de balie opgehangen. Materialen die gebruikt zijn, worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd. Na het afhalen van portofoons, sleutels, vlaggen etc. zullen officials direct naar hun werkplek gaan. Er is geen centrale samenkomst.

A2. Baanposten

Het aantal in te zetten baanofficials wordt beperkt tot het minimum, waarbij maximaal 2 personen per te bezetten post/positie worden ingedeeld. Dit kunnen vlagposten, rapersposten en tussenposten zijn. Binnen de post/positie houden de baanofficials zich aan de 1,5m afstand ten opzichte van elkaar. Bij werkzaamheden die een official langs de baan moet doen, zal altijd een minimale onderlinge afstand van 1,5m worden aangehouden.

A3. Interventievoertuigen (Rescue, Medical Car, berging etc.)

Interventievoertuigen worden ingezet om (gespecialiseerde) ondersteuning te bieden aan baanofficials. Per interventievoertuig wordt het aantal inzittenden beperkt. Rescuevoertuigen en Medical Cars worden door maximaal 2 personen bemand. Voor bergingsvoertuigen geldt dat alleen de bestuurder in het voertuig aanwezig zal zijn. Bij alle werkzaamheden zal doorlopend minimaal 1,5m afstand tussen de medewerkers worden aangehouden. Deurklink, stuurwiel en versnellingspook van de gebruikte voertuigen worden aan het einde van de dag gereinigd en gedesinfecteerd.

Sportspecifiek protocol circuit motorsportactiviteiten corona KNMV Pagina 3 van 3
A4. Medische Dienst

Medewerkers van de Medische Dienst die in actie dienen te komen wanneer een coureur gecrasht is en eventueel gecontroleerd/behandeld dient te worden, zullen hiervoor, indien van toepassing, de richtlijnen aanhouden die ook van toepassing zijn op regulier ambulancevervoer/behandeling van patiënten onder de huidige coronamaatregelen. Op het Medical Centre zullen medewerkers de 1,5m afstand ten opzichte van anderen dan een patiënt respecteren. Enkel de medewerkers van de Medische Dienst, patiënten en medewerkers van externe ambulancediensten hebben toegang tot het Medical Centre. Dagelijks zal de ruimte geheel worden gereinigd en zal alle aanwezige apparatuur waar mensen mee werken worden gedesinfecteerd.

A5. Tijdwaarneming

Tijdwaarneming wordt ingezet voor het opnemen van rondetijden en eventueel monitoren van de geluidsproductie. Op tijdwaarneming zal de inzet van medewerkers en het aantal aanwezigen worden geminimaliseerd.

B. Handhaving

Succesvolle toepassing van de in dit protocol opgenomen maatregelen is alleen mogelijk wanneer alle betrokken partijen zich volledig bewust zijn van de noodzaak van de getroffen maatregelen en zich daar ook naar gedragen om deze op te volgen.

Duidelijke en heldere instructie voorafgaand aan activiteiten die op het circuit plaatsvinden is daarom belangrijk. Deze instructies zullen voorafgaand per e-mail aan de deelnemers worden toegestuurd of ter plaatse worden verstrekt. Daarnaast zal ieder ander persoon die het terrein betreedt een instructiedocument worden overhandigd. Op dit document worden alle maatregelen nogmaals toegelicht.

Naast bovengenoemde zaken, zal er doorlopend toezicht worden gehouden dat alle medewerkers, deelnemers en eventueel aanwezige begeleiders zich aan de opgestelde regels houden.

Toezicht zal worden gehouden op de volgende manieren:

Cameratoezicht vanaf Race Control. Een Race Control medewerker zal met behulp van de CCTVcamera’s toezicht houden op de op het terrein aanwezige personen (alleen indien aanwezig). In de gebouwen en rond de paddocks zullen minimaal twee handhavers rondlopen die aanwezigen die zich niet aan de 1,5m afstand/samenscholingsregels houden, op hun gedrag zullen aanspreken. Bij een tweede overtreding zullen de betreffende personen per direct worden uitgesloten van verdere deelname aan de activiteit en dienen per omgaande het terrein te verlaten.

Protocollen:

Website RIVM

Protocol NOCNSF en Vereniging Sport en Gemeenten

Protocol KNMV